GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY

Aktuální
info

Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny ve Vilniusu

Česká spořitelna pořádá ve spolupráci a na výzvu Národního muzea umění ve Vilniusu (Litevská republika) výstavu „Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny“ v jeho výstavních prostorách. Na přípravě výstavy se velmi aktivně podílí i ambasáda ČR ve Vilniusu. Projekt se koná za podpory Ministerstva kultury Litevské republiky, Litevsko - české asociace a litevské Rady pro kulturu. Na výstavu je zapůjčeno 97 děl autorů tvořích v 19. a 20. století. Obrazy a kresby Adolfa Kosárka, Vojtěcha Hynaise, Václava Brožíka, Jana Preislera, Maxe Švabinského, Antonína Hudečka, Františka Kavána, Václava Radimského, Adolfa Trägera, Vlastimila Rady a desítky dalších reprezentují obrazový fond ČS, který vytvářely od druhé poloviny 19. století městské spořitelny a záložny po celé zemi.

Výstava se otevírá slavnostní vernisáží 7. září 2017 a potrvá do 26. listopadu 2017.

Kurátorkami výstavy jsou za českou stranu Mgr. Veronika Hulíková a PhDr. Duňa Panenková, kurátorka Galerie ČS

Ohlasy na výstavu Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny v litevských médiích

Sny pod loukou českého impresionismu
http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/svajones-po-ceku-impresionizmo-pievu-827724 

Poprvé v Litvě - Český impresionismus ze sbírky České spořitelny
http://manokrastas.lt/straipsnis/pirma-karta-lietuvoje-%E2%80%93-cekijos-impresionistu-darbai-is--banko-%E2%80%9Ecesk%C3%A1spo%C5%99itelna%E2%80%9C-kolekcijos 

Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny
https://www.7md.lt/daile/2017-09-08/Banko-Cesk-spoitelna-XIX-a-pabXX-a-pr-paveikslu-kolekcijos-sedevrai 

Reportáž v Národní televizi (zprávy PANORAMA, ze dne 7. 9. 2017, od 21:25 minuty) 
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/314 

Podzimní program v Galerii ČS

Od 17. listopadu 2017 až do poloviny února 2018 bude v galerii po delší době k vidění opět téma peněz. Jelikož letošní rok byl a je věnován 300 letému výročí narození císařovny Marie Terezie, budou zde vystaveny mince, papírové bankovky a medaile, které byly raženy v období její vlády. Byla to doba, která přála sochařskému pojednání platidel i medailí, jež se vydávaly na paměť významných událostí. Doufáme, že i tato výstava bude příjemným předvánočním překvapením.

PhDr. Duňa Panenková, kurátorka galerie

Umělci slánské Trhliny II.

Vlastivědné muzeum ve Slaném pořádá od 14. září do 4. listopadu 2017 výstavu Umělci slánské Trhliny II. Je to již třetí přehlídka prací umělců, kteří do Slaného přijížděli na pozvání tehdejšího ředitele Městské spořitelny Karla Čížka a mezi roky 1925—1945 zde tvořili pod patronací slánské Trhliny. Úkolem malířů a grafiků – hostů spořitelny – bylo zachytit na plátnech, grafických listech a kresbách Slaný a život v něm. Řada těchto děl se dodnes nachází ve sbírce České spořitelny. Letošní cyklus nabízí práce výtvarníků převážně z jižních Čech. K vidění jsou obrazy Richarda Laudy, Jaroslava Vojny, Josefa Krejsy, Aloise Moravce, Jindřicha Bubeníčka, Zdeňky Vorlové-Vlčkové a Pavly Vicenové-Rousové. Výstavu v muzeu doplňuje expozice ve dvoraně slánské České spořitelny v Husově ulici a doprovodný katalog. Koncepci výstavy a katalog připravili Vladimír Přibyl a Markéta Škrancová z odboru kultury MěÚ Slaný. Publikaci je možné zakoupit za 50,- Kč na výstavě nebo objednat na adrese: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný, e-mail: muzeum@slansko.cz.

Soubory
ke stažení

Katalog výstavy

Galerie ČS vydává obrazové průvodce o historických domech ČS ve Vršovicích, na Vinohradech a v Rytířské ulici

Galerie ČS vydává obrazové průvodce s vyprávěním o historii, stavbě a výzdobě historických domů ČS ve Vršovicích, na Vinohradech a v Rytířské ulici. Budovy bývalé Občanské záložny na Vršovickém náměstí ve Vršovicích, Záložny vinohradské v Jugoslávské, respektive Anglické ulici a palác Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici patří mezi nejhonosnější sídla bankovních domů v Praze a v majetku České spořitelny. Byly postaveny v době největšího rozkvětu bankovnictví i umění na konci 19. a v první dekádě 20. století a jejich výzdobu vytvořili přední umělci té doby, v případě Vršovic a Vinohrad i žijící v těchto čtvrtích. 

Tištěné skládačky budou zdarma k dispozici pro klienty ČS i pro zájemce
o uměleckou podobu výše uvedených domů na daných pobočkách ČS.

Soubory
ke stažení

Záložna vinohradská
Občanská záložny ve Vršovicích

Záložna vinohradská

Osvald Polívka, architekt Záložny vinohradské, měl jinou výchozí pozici. Nestavěl nový dům „na zelené louce“, ale upravoval interiér přízemí v již stojícím měšťanském domě, který Záložna koupila, na bankovní dvoranu. Velmi zajímavou výmalbu této dvorany, která vypovídá o proměně luk, polí a vinic za hradbami Prahy na moderní město s výstavnými měšťanskými domy, divadlem, tržnicí a kostelem, vytvořil malíř Václav Kejmar. Na jejich práci navázali o třicet let později architekti Jaroslav Kabeš a Václav Vejrych, kteří postavili novou, funkcionalistickou budovu s vchodem z Jugoslávské ulice a vnitřně ji propojili s historickým domem Záložny. V této části se později uplatnila díla vinohradského malíře Františka Jakuba, která dodnes její interiér zdobí.

Palác Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici

Palác Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici je bezesporu jednou z nejvýznamnějších architektur Prahy. Budova otevřená v r. 1894 je dílem architektů Antonína Wiehla a Osvalda Polívky. Její vnitřní sochařská, štukatérská a malířská výzdoba nám připomene Národní divadlo. Vedle Mikoláše Alše, Celdy Kloučka, Čeňka Vosmíka, Bohuslava Schnircha nebo Stanislava Suchardy se na výzdobě podílela řada dalších absolventů pražské AVU či UMPRUM.

Občanská záložna ve Vršovicích

Architektem Občanské záložny ve Vršovicích byl spolutvůrce Obecního domu Antonín Balšánek a na její výzdobě interiéru se podíleli malíř Jakub Obrovský, sochař Franta Úprka a sochař-štukatér Antonín Štrunc. Venkovní fasáda je zdobena reliéfy a sochami Ladislava Šalouna (autora pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí), Karla Nováka, Josefa Pekárka a Josefa Jiřího Hlavy, absolventů pražské Uměleckoprůmyslové školy či Akademie výtvarných umění. Budova vršovické ČS patří mezi nejcennější secesní stavby v Praze.

Aktuální info

Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny ve Vilniusu

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma