GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Obrazy Vlastimila Rady
15/ 10/ - 15/ 10/ 2019
 

Česká spořitelna a.s. poskytla fotografie obrazů Vlastimila Rady pro publikaci Čtyři generace Radů, jejíž vydání připravuje město...
více informací >>

Obraz A. W. Müllera
14/ 10/ - 14/ 10/ 2019
 

Česká spořitelna a.s. poskytla fotografii obrazu malíře Augusta Waltera Müllera Nezaměstnaní pro publikaci Nové...
více informací >>

Aktuální
info
 


více informací >>

Palác
České Spořitelny

13. března 1875 byla jako ryze česká banka založena Městská spořitelna pražská. Své první kanceláře měla v budově Staroměstské radnice. V r. 1886 se přestěhovala do větších prostor v domě staré rychty v Rytířské ulici.
více informací >>

Archiv
2009-2019

Galerie České spořitelny představuje veřejnosti svůj výstavní program od roku 2009. Ročně její výstavy navštíví kolem 45.000 lidí. Pro své návštěvníky vydává Galerie ČS k výstavám skládačky s poměrně obšírnou informací o vystavovaných dílech.
více informací >>

Umělecká díla
České Spořitelny

Obrazový fond České spořitelny spadá do období 19. a 1. poloviny 20. století. Tematicky větší část tvoří krajinomalba. Fond pochází z původního vybavení městských, okresních či profesních spořitelen a záložen, jejichž nástupkyní Česká spořitelna, a.s. je.
více informací >>