GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Když se ještě kreslilo
6/ 10/ 2018 - 13/ 1/ 2019
 

Česká země v dokumentární kresbě Před fotografií zde byla kresba a kreslíři obcházející se svým skicákem Království České a mapující...
více informací >>

Obrazy Gustava Porše
26/ 6/ - 2/ 9/ 2018
 

Česká spořitelna a.s. zapůjčila soubor obrazů Gustava Porše na malířovu monografickou výstavu, kterou uspořádalo Městské muzeum...
více informací >>

Aktuální
info
 

Zapůjčení obrazu Františka Mořice Nágla (1889 - 1944)
více informací >>

Palác
České Spořitelny

13. března 1875 byla jako ryze česká banka založena Městská spořitelna pražská. Své první kanceláře měla v budově Staroměstské radnice. V r. 1886 se přestěhovala do větších prostor v domě staré rychty v Rytířské ulici.
více informací >>

Archiv
2009-2018

Galerie České spořitelny představuje veřejnosti svůj výstavní program od roku 2009. Ročně její výstavy navštíví kolem 45.000 lidí. Pro své návštěvníky vydává Galerie ČS k výstavám skládačky s poměrně obšírnou informací o vystavovaných dílech.
více informací >>

Umělecká díla
České Spořitelny

Obrazový fond České spořitelny spadá do období 19. a 1. poloviny 20. století. Tematicky větší část tvoří krajinomalba. Fond pochází z původního vybavení městských, okresních či profesních spořitelen a záložen, jejichž nástupkyní Česká spořitelna, a.s. je.
více informací >>