GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Stanislav Lolek (1873 – 1936) - Letní den v lese, (20. léta 20. století)

Stanislav Lolek se narodil v Paloníně na severní Moravě, v rodině řídícího učitele, spisovatele a buditele Jakuba Lolka. Vystudoval reálku v Prostějově a lesnickou školu v Písku. Jako lesnický adjunkt působil v jihočeských Lnářích. V roce 1895 byl přijat do krajinářské školy na pražské Akademii. Po smrti profesora Mařáka pokračoval u Rudolfa Otty z Ottenfeldů. Odborné vzdělání si ještě doplnil studiem grafiky v soukromé škole Heinricha Wolffa v Mnichově. V roce 1904 pobýval na ruském Volyňsku a o tři roky později se vydal s Antonínem Slavíčkem do Paříže a pak do Dalmácie. Žil střídavě v Praze a v Uherském Hradišti. Na Moravě byl činný ve spolkovém životě jako člen Sdružení výtvarných umělců moravských a Klubu přátel umění v Brně. V pohledech do interiérů lesa, parků nebo v pohledech do otevřené krajiny používal impresionistickou techniku krátkých tahů štětcem, později nanášel širší barevné skvrny v pastózním nánosu. Na plátna přenesl Lolek i svůj temperament: nesentimentální a živelný. I Letní den v lese ze sbírky České spořitelny je bezprostředním záznamem milovníka přírody a života. Lolek zůstal po celý život vášnivým lovcem a jeho malířskou specialitou se stala malba zvířat. Vytvořil početný soubor olejů i leptů s námětem lesní zvěře. Realistickou kresbu uplatnil i v ilustracích, např. ke Kiplingově Knize džunglí. Lolkovy kresby s příběhy o mazané lišce, které literárně vyprávěl spisovatel Rudolf Těsnohlídek, zaujaly skladatele Leoše Janáčka a staly se předlohu k opeře Příhody lišky Bystroušky, která měla premiéru v Brně roku 1924.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma