GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

 

Ludvík Evžen Ehrenhaft (1872 – 1955) - Staré Město, (1. třetina 20. století)

Ludvík Evžen Ehrenhaft se narodil ve Veselí nad Moravou, jako nejmladší ze čtyř dětí v rodině majitele hospody. Navštěvoval gymnázium v Opavě, ale jeho životní plány zásadně ovlivnila ztráta sluchu ve 13 letech. Z tohoto důvodu přestoupil na Odbornou textilní školu v Brně. V letech 1889 - 1893 studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni textilní návrhářství a po absolvování ústavu se věnoval ještě fotografii a reprodukčním technikám - kamenotisku a zinkografii. Rok strávil na soukromé škole malíře krajin a portrétů Heinricha Knirra v Mnichově. Podnikl také cesty po Francii, Nizozemí, Belgii a Itálii. Po návratu se usadil ve Veselí nad Moravou a aktivně se zapojil do uměleckého života. V roce 1902 se zúčastnil Umělecké výstavy slovanské v Hodoníně, kterou navštívil francouzský sochař Auguste Rodin. Vystavoval hojně v Čechách, ale i v zahraničí: Vídni, Berlíně a Drážďanech. Rané Ehrenhaftovo dílo z let 1901 – 1907 ovlivnila zejména secese. Společně s malíři Cyrilem Mandelem a Antošem Frolkou patří do družiny malířů moravského Slovácka, která se utvořila kolem Joži Uprky. Jeho dílo na ně mělo velký vliv a někdy bývá skupina označována jako Uprkova škola. Ehrenhaft si však našel vlastní umělecký výraz a jeho práce mají intimnější charakter než Uprkovy. Vytvořil rozsáhlé dílo čítající kresby, akvarely a oleje. Věnoval se krajinomalbě, inspiraci hledal v nejbližším okolí na Veselsku a Ostrožsku, ale i v Bílých Karpatech. Rád maloval na březích řeky Moravy, příkladem je i záznamem jejího toku v Starém Městě u Uherského Hradiště ze sbírky České spořitelny. Další zdroj námětů mu poskytoval venkovský život, trhy ve Veselí i vlastní domácnost se čtyřmi dětmi. Zajímavou částí jeho tvorby jsou portrétní studie žebráků a starých lidí. K stáru žil v ústraní, zemřel ve Veselí ve věku 83 let.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma