GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Václav Radimský (1867 – 1946) - Povodeň na Labi, (po 1918)

Václav Radimský se narodil v Kolíně v zámožné rodině právníka a podnikatele. Po absolvování gymnázia odešel v roce 1886 studovat soukromě malířství do Vídně a o rok později do Mnichova. V roce 1888 zamířil do Paříže. Průvodkyní v uměleckých kruzích mu zpočátku byla malířka Zdenka Braunerová. Radimský navázal také přátelství s malířem Paulem Cézannem, který ho údajně osobně seznámil s Claudem Monetem. Jisté je, že v roce 1894 Radimský přesídlil z Paříže do Giverny do Monetovy blízkosti a v následujícím roce se trvale se usadil v usedlosti La Bergamotte v Gouletu u Vernonu. Monet českého umělce silně ovlivnil. Radimský přijal malířskou techniku jeho pozdních děl a podobné byly i náměty obrazů: pohledy na hladinu řeky Epte či Seiny, stohy na poli, zachycené během různých atmosférických podmínek: v slunci, mlze i dešti, v průběhu ročních období. Jako jeden z malá českých umělců se Radimský dokázal ve Francii prosadit a získal přízeň veřejnosti i kritiky. Již v roce 1895 bylo jeho dílo oceněno zlatou medailí na pařížském Salonu a v roce 1900 získal bronzovou medaili na Světové výstavě v Paříži. V Praze se stala událostí jeho souborná výstava v Topičově salonu v roce 1899, která široké veřejnosti zprostředkovala první blízké setkání s impresionismem. Během 1. světové války byl Radimský jako občan nepřátelského státu ve Francii zatčen, vězněn a později byl v domácím vězení ve svém domě v Goulet. Zklamání z postupu francouzských úřadů rozhodlo o umělcově návratu do Čech. V roce 1918 se tak otevřela druhá etapa jeho tvorby. Radimský se usadil na rodném statku Pašinka u Kolína a řeku Epte na jeho obrazech nahradilo Labe. I v Čechách našel Radimský široký okruh sběratelů, mezi nimi i finanční ústavy. Početný soubor jeho děl v majetku České spořitelny patří k vrcholům sbírky.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma