GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

 

Karel Liebscher (1851 – 1906) - Mezihoří u Mlázovic, 1896
 

Karel Liebscher se narodil v Praze v rodině vrchního inženýra Zemského výboru Josefa Liebschera a v otcových stopách měl také pokračovat. Po studiích na pražské Technice nastoupil do státní služby jako inženýr, krátce na to u něj však propukla nervová choroba. Během léčebných pobytů v lázních se mohl plně věnovat své zálibě v kreslení a malování, která se po zotavení stala jeho povoláním. Jako malíř krajin vystoupil na veřejnosti poprvé v roce 1874 a pražské výstavy obesílal pravidelně až do své smrti. Od počátku 80. let přinášely jeho kresebné studie z četných cest po Čechách i do zahraničí (Itálie, Bosny a Hercegoviny, Istrie) časopisy Světozor a Zlatá Praha. Profesionální vzdělání si doplnil v letech 1883-1885 studiem na Akademii ve Vídni v ateliéru prof. Lichtenfelse. V roce 1883 přijal nabídku nakladatele Jana Otty na vedení obrazové části topografického alba Čechy. Sám působil jako hlavní ilustrátor a vytvořil stovky kreseb. Originály se staly oblíbenými akvizicemi muzeí a finančních ústavů měst, v jejichž okolí vznikaly. Ve sbírkách České spořitelny se nachází na 150 listů, provedených perem, tuší a bělobou, v nichž Liebscher nejlépe uplatnil své schopnosti přesného topografického zachycení krajiny i architektury. Podle kresebných studií pořízených v plenéru maloval v ateliéru olejové obrazy, spíše menších rozměrů. Příkladem je pohled na břeh řeky Javorky s osadou Mezihoří v pozadí. Vznikl patrně kolem roku 1896 v souvislosti s ilustracemi okolí městečka Mlázovice. V Praze založil soukromou školu pro kresbu a malbu. Výtvarnému umění se věnovali i oba jeho mladší bratři František a Adolf i dcera Zdeňka. Společným dílem Karla a Adolfa bylo dioráma Boj Švédů se studenty na Karlově mostě roku 1648 vytvořené pro pavilon Klubu českých turistů na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891. 

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma