GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Emanuel Krescenc Liška (1852 – 1903) - Pohádka o živé vodě, (1890-1900)

Emanuel Krescenc Liška se narodil v Mikulovicích na Moravě, ale po smrti rodičů vyrůstal u strýce v Milevsku. V letech 1869-1873 studoval na pražské Akademii u Josefa M. Trenkwalda a Emanuela Roma. Z finančních důvodů musel na rok studia přerušit a živil se jako učitel kreslení na gymnáziu. V roce 1877 absolvoval u Jana Swertse a poté pokračoval ve studiu na Akademii v Mnichově. Z bavorské metropole se účastnil soutěží na výzdobu Národního divadla. Společně s přítelem Jakubem Schikanederem uspěli s návrhem cyklu panovnických dynastií pro pánský salon Královské lože. Po požáru divadla byly vlysy, i když nebyly poškozeny, nahrazeny díly Václava Brožíka. Současně s prací pro Národní divadlo vytvořil na objednávku pražské radnice kopii Mánesovy kalendářní desky na Staroměstském orloji. V roce 1885 obdržel stipendium Klarovy nadace na studijní pobyt v Římě. Zde také vytvořil obraz Kristus na hoře Olivetské, původně určený pro kapli Klarova slepeckého ústavu, který se díky četným reprodukcím stal nejznámějším Liškovým dílem. Do Prahy se vrátil v roce 1888, když byl jmenován profesorem na Uměleckoprůmyslové škole. V 80. a 90. letech patřil Liška mezi významné představitele akademické malby. V jeho díle najdeme také plátna inspirovaná literárními díly lorda Byrona, básněmi přítele Jaroslava Vrchlického či lidovými pohádkami. Do této skupiny patří i zatím přesněji neidentifikovaná scéna ve sbírce České spořitelny. V posledních letech 19. století se malíř stáhl do ústraní a maloval jen zřídka, podle vzpomínek přátel byla příčinou i malířova obava, že se mu nepodaří myšlenku přenést štětcem na plátno.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma