GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Max Švabinský (1873 – 1962) - Touha, (1896)

Max Švabinský se narodil v Kroměříži jako nemanželský syn Marie Švabinské. V letech 1891-1896 studoval na pražské Akademii u Maxe Pirnera. Díky jedinečnému talentu se mohl již během studií podílet na výzdobě interiérů Zemské banky v Praze. Pozornost veřejnosti i uznání kritiky získal plátny Splynutí duší (1896) a Chudý kraj (1900), která představují vrcholná díla české symbolistní malby.
Švabinský byl také vynikající kreslíř a rozměrné figurální kresby ze začátku 20. století v jeho tvorbě zastupují rovnocenně malbu. Vytvořil také rozsáhlé grafické dílo, např. řadu portrétů umělců, vědců a politiků. Jeho činnost na tomto poli přispěla ke zrodu české moderní grafiky, a proto byl v roce 1910 jmenován profesorem grafické speciálky na Akademii. Později převzal ateliér po Vojtěchu Hynaisovi a působil zde až do roku 1939.
Věnoval se také realizacím v architektuře, pro Riegrův salon v Obecním domě vytvořil nástěnné obrazy České jaro, podle jeho návrhů byla vznikla okna svatovítské katedrály (Seslání Ducha svatého, Poslední soud, Nejsvětější trojice) a mozaiky v kapli popravených legionářů v Památníku osvobození na Žižkově. Za svou tvorbu, která na přelomu století zásadně ovlivnila směřování českého umění, byl uznáván nejen doma, ale získal i řadu ocenění v zahraničí.
Ve sbírce České spořitelny je umělec zastoupen souborem kreseb a grafických listů. Ojedinělou ukázkou je Touha, která je patrně jednou ze studií k triptychu Touha – Pocit blaženosti - Rozkoš z roku 1896, který Švabinský nakreslil na objednávku vídeňského nakladatelství Martina Gerlacha pro album Alegorie a symboly. Přestože šlo o ranou práci, dokázal harmonickou kompozicí postav v krajině přesvědčivě vyjádřit lidské pocity. Téma mu ostatně bylo blízké a opakovaně se k němu v různých variacích během své dlouhé kariéry vracel.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma