GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Adolf Liebscher (1857 – 1919) - Alegorie malířství, střední část soutěžního návrhu k výzdobě Rudolfina, 1890

Adolf Liebscher se narodil v Praze jako nejmladší ze čtyř synů vrchního inženýra Zemského výboru Josefa Liebschera. Prvního úspěchu dosáhl již v roce 1879, krátce po dokončení studií na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Za návrh výzdoby foyer Národního divadla v Praze získal čestnou odměnu a stipendium na cestu do Itálie. Návrh lunet poté realizoval v upravené podobě ve spojovací chodbě divadla. Tím se pro umělce otevřela cesta k řadě dalších dekorativních realizací v architektuře, například výzdoba sálu Národního domu na Královských Vinohradech. Uspěl i za hranicemi Čech, v roce 1892 vytvořil oponu pro Zemské divadlo v Lublani. Početné a všestranné je také jeho kresebné a malířské dílo. Ilustroval básnické sbírky Svatopluka Čecha a Jaroslava Vrchlického a spolupracoval s bratrem Karlem na albech Čechy a Hrady a zámky. Četné výstavy obesílal krajinami, portréty, náboženskými i žánrovými obrazy. Proslul také jako malíř monumentálních historických obrazů Husité před Kutnou Horou (1889), Boj studentů se Švédy na Karlově mostě (1891) a Bitva na Vítkově (1908). Ve sbírkách České spořitelny najdeme Liebscherovy dekorativní práce pro Městskou záložnu v Písku, studie k nástěnnému obrazu Uhlí a železo pro radnici v Kladně a několik drobnějších kreseb a olejů. K nejvýznamnějším dílům patří návrhy na výzdobu dvorany Rudolfina. Liebscher obleslal soutěž vyhlášenou v roce 1890 pod heslem „In patris mei memoriam“. Porota ocenila jeho práce třetím místem, přestože nejlépe splnil stanovené zadání zobrazit vývoj uměleckých oborů v Čechách. První a druhou cenu získali vídeňští malíři Eduard Veith a Julius Schmid, jejichž návrhy jsou také uloženy ve fondu České spořitelny. Rozhodnutí poroty vyvolalo vlnu kritiky v českém tisku, navíc mezi vítězem a objednavatelem došlo k neshodám a k realizaci maleb nikdy nedošlo.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma