GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Karel Langer (1878 – 1947) - Jihočeský mlýn, (kolem 1909)

Karel Langer se narodil v Jaroměři, vystudoval reálku v Hradci Králové a v roce 1897 vstoupil na pražskou Akademii do krajinářské školy profesora Julia Mařáka. Školil se také soukromě u Beneše Knüpfera, ale studium dokončil v roce 1903 u Rudolfa Otty z Ottenfeldů. O jeho životě nemáme takřka žádné informace. Víme, že od roku 1906 žil v Praze na Královských Vinohradech a že pobýval také v Dalmácii a Istrii. V roce 1911 uspořádal v Pule výstavu, které měla velký úspěch. Věnoval se především krajinomalbě, rád se vracel do rodného kraje kolem Jaroměře a pod vrchem Zvičinou. Jeho dílo je dnes rozptýleno v soukromých sbírkách. Představu o šířce jeho námětů a vývoji malířského rukopisu si lze udělat z reprodukcí obrazů v dobových časopisech. Jihočeský mlýn ze sbírky České spořitelny, reprodukovaný ve Zlaté Praze v roce 1909, patří ještě do raného období. V té době (1900 – 1910) maloval náladové krajiny v duchu tradice Mařákovy školy. Tématem mu byly pohledy na stavení na návsi či na osamělé mlýny. Současně se u něj objevují rozkvetlé louky, sady a meze, inspirované nepochybně posledními pobyty Mařákovy školy na Okoři. Maloval i pohledy na Prahu, její zákoutí a život ve městě. Na jeho plátna postupně pronikaly jasné svítivé barvy a impresionistická technika. Pod jejím vlivem začal po roce 1910 oživovat krajinu figurou. Maloval společnost na výletě či při koupání nebo osamělé postavy žen procházejících rozkvetlou loukou - vždy v atmosféře letního slunečního dne. Od roku 1898 byl Karel Langer členem Spolku výtvarných umělců Mánes, za své dílo získal Turkovu a Hlávkovu cenu udělovanou Českou akademií věd a umění. V roce 1903 zakoupila Langerův obraz Před rozkvětem do svých sbírek Moderní galerie.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma