GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY

Obrazy v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech
1/ 3/ 2020 - 1/ 3/ 2020

Česká spořitelna a.s. dlouhodobě zapůjčila soubor obrazů Městskému muzeu a galerii ve Vodňanech. Jedná se o díla, která v 1. polovině 20. století zakoupila bývala Městská spořitelna ve Vodňanech, jejich autoři na nich zachytili vodňanská zákoutí a okolní krajinu.