Umělecká díla
ve sbírkách
České spořitelny

Obrazový fond České spořitelny spadá do období 19. a 1. poloviny 20. století. Tematicky větší část tvoří krajinomalba. Fond pochází z původního vybavení městských, okresních či profesních spořitelen a záložen, jejichž nástupkyní Česká spořitelna, a.s. je. Autory obrazů jsou umělci, kteří pocházeli z území celé naší země a kteří se po studiu na akademiích vraceli zpět domů, kde působili jako profesoři kreslení na odborných školách, na gymnáziích, v malírnách a modelovnách uměleckoprůmyslových muzeí či jako ředitelé muzeí. Byli váženými osobnostmi a finanční ústavy si považovaly za čest koupit od Mistrů díla, jež pak zdobila interiéry jejich budov.

Galerie ČS, resp. Česká spořitelna věnuje od r. 2009 velkou pozornost restaurování, vystavování a badatelskému zpracování tohoto fondu, který čítá kolem 6000 výtvarně hodnotných děl. Dalších 2500 kusů patří do skupiny dekoračních, výtvarně tendenčních, či diletantsky pojatých maleb a kreseb.

Na webových stránkách Galerie ČS se budete postupně s výtvarně hodnotnými díly z fondu České spořitelny seznamovat.