GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

 

Jiří Probošt (1880 – 1953) - Převoz přes řeku, 1937 – 1939

Talent, který se dostal k malbě velkou životní oklikou. Pocházel z Vídně. Jako syn schwarzenberského úředníka se dostal s rodiči na jihočeské panství rodu a do Českých Budějovic, kde studoval na reálném gymnáziu. Výtvarné nadání začal rozvíjet právě tam. Jeho prvním profesorem kreslení byl otec malíře Vlastimila Rady, Petr Rada, který tehdy na reálce učil. Kreslení a modelování se však dalo studovat i ve veřejných kursech při Městském muzeu u Richarda Kristinuse a Jiří Probošt této možnosti využíval. Pro život si však zvolil, jak bylo obvyklé v rodinách, do které se narodil, civilní kariéru. Stal se státním úředníkem a posléze přednostou českobudějovického berního úřadu. Svoji nabytou kreslířskou zručnost ale rozvíjel i nadále soukromým studiem – v Třeboni u malíře Jana Kojana a v Praze v soukromé škole Rudolfa Vejrycha. V roce 1937 odešel do penze a tehdy se začal věnovat malířské profesi naplno. Odjel do Paříže a ve zralém věku se pustil do studia na Académie de la Grande Chaumire u prof. Othona Friezse. V roce 1939 se v Praze uskutečnila výstava jihočeských umělců a dle dobového tisku se nejvýše ceněnými díly staly právě obrazy Jiřího Probošta. Francie, impresionismus a hlavně dílo Paula Cézanna jeho pozdní, ale vrcholnou tvorbu, silně ovlivnily.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma