GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY
Dílo měsíce

Dílo měsíce

Julius Mařák (1832 – 1899) - Šumavský prales ve slunci, (1892-1897)

V roce 1887 byl Julius Mařák povolán z Vídně na pražskou Akademii, aby zde vedl speciální ateliér zaměřený na krajinomalbu. Mařák byl v té době již slavným umělcem a také proto si u něj v roce 1891 objednalo ministerstvo kultu a vyučování zhotovení dvou protějškových obrazů s námětem pralesa. Přípravné studie k plátnům vytvořil Mařák na podzim roku 1891 a v červenci 1892 přímo v Boubínském pralese, vyhlášeném za chráněné území již v roce 1858. Jako první dokončil již v roce 1892 plátno Šumavský prales za bouře, který později přešel z majetku ministerstva do sbírek Národní galerie v Praze a v současné době je k vidění v expozici Umění dlouhého století 1976-1918 ve Veletržním paláci. Na obraze Šumavský prales ve slunci pracoval až do roku 1897 a po dokončení jej získala Městská spořitelna pražská. Práci mu komplikovaly zdravotní potíže i časové vytížení na Akademii, kde byl zvolen rektorem. Obě plátna představují vrchol Mařákovy tvorby, ideálně se v nich spojují dva umělecké směry, které ovlivnily jeho tvorbu: romantismus (ve výběru námětu) a realismus (v malířském provedení).

Obraz najdete v 1. patře budovy České spořitelny v Rytířské ulici, v závěru dvorany, u mramorového sálu.

Kontakt

Galerie České spořitelny

palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1
galerieceskesporitelny@csas.cz

MAPA
 

Otevírací doba

Denně od 10.00 do 18.00 hodin
Polední pauza 13.30 - 14.00
 

Vstupné

Zdarma