Obrazy Willy Paupieho

Obrazy Willy Paupieho
27/ 9/ 2019 - 27/ 9/ 2019

Česká spořitelna a.s. poskytla fotografie obrazů malíře Willy Paupieho (1898-1981) pro sborník ze sympozia Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 20. století, které uspořádal 27. září 2019 Státní okresní Archiv Jeseník ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka.

Bližší informace o sborníku: 
http://www.archives.cz/web/soka/jesenik/publikace/#xix--svatov-clavsk--setk-n--v-jesen-ku