Nový (z)boží!<br />
Národní cena za studentský design 2021

Nový (z)boží!
Národní cena za studentský design 2021
11/ 12/ 2021 - 13/ 2/ 2022

Národní cena za studentský design se v České republice vyhlašuje 31 let. Jde o nejstarší profesionální soutěž, které se mohou účastnit studenti designu našich i zahraničních univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol. Vyhlašuje ji Design Cabinet CZ, z. s., od roku 2018 společně s Nadací SUTNAR – NADACí RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH.                              

V bienálovém rytmu se střídají soutěžní obory oblastí 3D designu a užitého umění s disciplínami vizuální komunikace. Rok 2021 patří pracím z nejširšího spektra 3D designu zahrnujícího produktový a industriální design a obory užitého umění, které vznikly po 1. lednu 2018. 

Do letošního ročníku se přihlásilo 248 autorů s 269 pracemi ze 17 univerzit a vysokých škol a 13 vyšších a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty složené z 81 našich a zahraničních nejlepších produktových a industriálních designérů, architektů, expertů, teoretiků a kurátorů designu. Do nominací postoupilo 144 prací. 

Poroty udělily jednu Národní cenu za studentský design 2021 *GRAND, jednu Národní cenu za studentský design 2021 *JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design 2021 a třináct cen Dobrý studentský design 2021. 

Zvláštní ceny udělují: rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, děkani Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, ředitel Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, generální ředitel Národního technického muzea v Praze, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Unie profesionálních designérů ČR, Česká ergonomická společnost a studio ATAK design v Brně.

https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/
http://www.designcabinet.cz

 

Koncepce: PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, z. s.
Kurátorka Galerie České spořitelny: PhDr. Duňa Panenková
Kurátorky výstavy: PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, z. s.; Bc. Kristýna Fabiánová, studentka Teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny; Ing. arch. MgA. Květa Čulejová, Design Cabinet CZ, z. s.; PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, z. s.; MgA. Lucie Kaslová, Depo2015 Plzeň; MgA. Irena Henzl Velichová, Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, Plzeň
Grafická úprava: Anastasia Dedulina, studentka 3. ročníku ateliéru vizuální komunikace, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
Architekt výstavy: MgA. Jiří Novotný, Nanoarchitekti
Instalační skupina: David Webr a partneři