Mistrovská<br />
díla

Mistrovská
díla
7/ 6/ 2013 - 1/ 9/ 2013

Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny.

Česká spořitelna vlastní z historického hlediska ojedinělou sbírku obrazů, která kromě své výtvarné kvality představuje i úroveň české malby napříč zemí i koncem 19. a první polovinou 20. století. Umožňuje jí to výjimečné postavení městských i profesních spořitelen a záložen, jejichž je nástupkyní. Ty kupovaly díla od uznávaných Mistrů pro výzdobu svých interiérů. Sbírka České spořitelny je nejucelenější kolekcí v České republice jakou nevlastní ani žádná galerie či muzeum.

 

Kurátorky: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny a Mgr. Veronika Hulíková
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Architektonické řešení: ASGK Design, Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, ing. arch. Tomáš Novák
Realizace: truhlářství Petr Burger, zámečnictví Roman Vašina
Osvětlení: Václav Kubela
Instalační skupina: David Webr a Karel Rybka
Konzervátoři: Libor Kodym a Miloš Věrný
Restaurátor: Jiří Matějíček