Obraz Julia Schmida

Obraz Julia Schmida
14/ 5/ 2016 - 31/ 8/ 2016

Česká spořitelna a.s. zapůjčila obraz Julia Schmida - Alegorie vlády Karla IV., na výstavu Druhý život Karla IV., kterou uspořádala Univerzita Karlova při příležitosti 700. výročí narození českého krále a císaře Říše římské Karla IV.

Julius Schmid (1854-1935) získal druhé místo v soutěži na výzdobu dvorany Rudolfina, kterou v roce 1890 vypsala Böhmische Sparkasse. Původní termín odevzdání byl posunut až na říjen 1891. Obdobně jako Eduard Veith, vítěz soutěže, komponoval Schmid zaslané práce jako pětidílná paneau s náměty období rozkvětu umění v Čechách: dobou vlády Karla IV. a Rudolfa II., a třetí zobrazující alegorii Čechie jako záštity umění a blahobytu.