Obraz Eduarda Veitha

Obraz Eduarda Veitha
15/ 5/ 2016 - 7/ 1/ 2017

Česká spořitelna a.s. zapůjčila obraz Eduarda Veitha - Karel IV. s poselstvím avignonským při stavbě chrámu sv. Víta, na výstavu Koruna na dlani. Věčná mince království​, kterou uspořádala Správa Pražského hradu při příležitosti 700. výročí narození českého krále a císaře Říše římské Karla IV.

V roce 1891 zvítězil Eduard Veith (1858 - 1925) v soutěži na výzdobu dvorany Rudolfina. Konkurz iniciovala Böhmische Sparkasse a v zadání bylo stanoveno vytvořit tři velké plochy s alegorickým znázorněním hudby, architektury, malířství a uměleckých řemesel, které mělo doplňovat šestnáct menších polí. Veith vytvořil tři velké kompozice, které  představovaly Čechii jako ochranitelku církevní a světské hudby, Karla IV. s poselstvím avignonským při stavbě chrámu sv. Víta a Průvod prvního společenstva Pražských umělců. Dějinným vývojem přešly návrhy do majetku České spořitelny, ale z Veithových děl se dochoval pouze prostřední návrh a čtyři samostatné menší studie.