Obraz Josefa Douby

Obraz Josefa Douby
24/ 2/ 2017 - 21/ 5/ 2017

Česká spořitelna a.s. zapůjčila obraz Josefa Douby - Poklad na výstavu Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století, kterou uspořádala Západočeská galerie v Plzni při příležitosti 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století.

Autor výstavy: Roman Prahl

Bližší informace o výstavě: http://www.zpc-galerie.cz/cs/svetla-sero-temnoty-umeni-ceskeho-19-stoleti-826

Obraz Poklad vystavil malíř Josef Douba (1866-1928) poprvé v roce 1893 na výstavě spolku Krasoumná jednota v pražském Rudolfinu. Plátno vyvolalo zájem u návštěvníků i odborné veřejnosti díky neobvyklému spojení pohádkového námětu s reálným prostředím chudoby. Dobová kritika ocenila jednak psychologické ztvárnění výjevu, výraz extáze z nečekaného objevu ve tvářích jednotlivých aktérů, ale i celkové světelné řešení scény ponořené v šeru sklepního bytu. Poklad je tak příkladnou ukázkou umění konce 19. století, kdy realistické a naturalistické tendence našly uplatnění v žánrových výjevech. 

 

 

Prospekt
výstavy

pozvánka na výstavu