Ľuba Kainová<br />
C’est la vie

Ľuba Kainová
C’est la vie
4/ 6/ 2017 - 30/ 6/ 2017

Ľuba Kainová - C’est la vie  
Výstava z cyklu Talenty - Múzy v České spořitelně

Inspiruji se mezilidskými vztahy. Tím, jak se tvoří a probíhají. Vztahy blízké a intimní. Téma představuje pro moji tvorbu obrovský zdroj nápadů. Poslední dobou mě fascinuje dětská kresba. Jako výtvarný pedagog i jako rodič mám příležitost pronikat do dětského výtvarného světa. Vyjádření dětí je přímočaré a upřímné a stejně čistá je i jejich kresba. Myslím, že v tom spočívá její silný účinek, kterým mě jako diváka tolik oslovuje. Krásu dětské kresby vnímám v její formální nedokonalosti, která má velmi blízko k expresivnímu projevu. Nejvíce mě fascinuje schopnost dětí vyjádřit nejpodstatnější věci života naprosto jednoduchým způsobem.

Ve své tvorbě vyznávám objekt. Mám ráda nápadité a netradiční sochařské techniky, jimiž mohu vyjádřit svoji autorskou myšlenku. Ráda pracuji se současnými technologiemi.

 

Galerie České spořitelny, palác Rytířská 29, Praha 1
Kurátorka:  PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Texty:  PhDr. Dana Janáčková, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
Architekt: MgA. Jiří Novotný, nanoarchitekti
Grafika: Nikola Kratky, Minneapolis, Minnesota, USA 
Fotografie: Gabriel Urbánek, Ota Palán
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Instalační skupina: David Webr a partneři