Studoval jsem u Mařáka<br />
Městské muzeum a galerie Vodňany

Studoval jsem u Mařáka
Městské muzeum a galerie Vodňany
4/ 7/ 2021 - 28/ 9/ 2021

Česká spořitelna a.s. zapůjčila soubor děl na reprízu výstavy Studoval jsem u Mařáka / Julius Mařák a jeho slavní žáci, kterou uspořádalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech od 4. července do 28. září 2021. Kolekce představila více než tři desítky obrazů z fondu České spořitelny od dvanácti absolventů Mařákovy krajinářské speciálky na pražské Akademii, ať již šlo o ta nejslavnější jména nebo dnes méně známé umělce, kteří však byli ve své době velmi vyhledáváni. Tři malby představily tvorbu Františka Kavána, Jaroslava Panušky, Aloise Kalvody, Josefa Ullmanna nebo Stanislava Lolka. Dvěma malbami byl zastoupen Karel Langer, Ota Bubeníček, Josef Holub a Ferdinand Engelmüller, jedním dílem pak Otakar Lebeda, Jan Honsa a František Pečinka. Práce samotného Julia Eduarda Mařáka byly prezentovány pěticí drobných lesních interiérů.

Bližší informace: https://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-galerie/akcemag/probiha