Socha St. Suchardy

Socha St. Suchardy
15/ 11/ 2019 - 25/ 10/ 2020

Česká spořitelna a.s. zapůjčila sochu Spořivost od Stanislava Suchardy na výstavu Stanislav Sucharda 1866–1916Tvůrčí proces, kterou uspořádala Národní galerie Praha ve Veletržním paláci. Spořivost vytvořil Sucharda v roce 1892 jako sádrový model pro soutěž na výzdobu fasády paláce Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici, na jeho základě pak byla kamenickou firmou zhotovena 2,2 m vysoká finální socha.

Bližší informace o výstavě: https://www.ngprague.cz/udalost/231/stanislav-sucharda-tvurci-proces