Sbírka Kooperativy<br />
malba 20. století

Sbírka Kooperativy
malba 20. století
4/ 3/ 2013 - 31/ 5/ 2013

Sbírka Kooperativy - česká malba 20. století.

Kooperativa pojišťovna, a.s. byla založena v ČSR v r. 1991 jako první komerční pojišťovna v nově obnoveném konkurenčním podnikatelském prostředí. Je členem Vienna Insurance Group a partnerem České spořitelny a.s., jež je členem bankovní skupiny rakouské  Erste. 

K počinům bank a pojišťoven patřily od 19. století nákupy uměleckých děl pro výzdobu interiérů jejich architektonicky zajímavých domů, finanční příspěvky na nákupy sbírek v nově vznikajících uměleckoprůmyslových muzeích, nebo dokonce stavby koncertních a výstavních domů, jako je pražské Rudolfinum.

V devadesátých letech 20. století nastala pak v ČSR příležitost vrátit se k této  činnosti. Doba se však hodně změnila. České finanční instituce tak mohly navázat na poválečný vývoj v Evropě, který směřoval k vytváření vlastních sbírek. Ty se pro banky a pojišťovny staly nejen kulturním majetkem, ale vzhledem k vývoji trhu s uměním i finanční rezervou.

Pojišťovna Kooperativa začala nakupovat díla výtvarného umění díky svému zakladateli a prvnímu řediteli ing. Vladimíru Mrázovi v devadesátých letech. K vytvoření kolekce ho vedl nejen osobní obdiv k těmto dílům, ale také vědomí, že v době otevření hranic, znovuzrozeného trhu s uměním a v době restitucí je nutné zadržet doma umělecká díla vzniklá v historických českých zemích.

V práci ing. Mráze pokračuje nyní jeho nástupce ing. Martin Diviš především formou odborného zpracovávání a zpřístupňování fondu. Díky vzdělaným a kultivovaným lidem v čele Kooperativa pojišťovny a.s. se tak podařilo vytvořit sbírku čítající tři tisíce položek a na vlastních výstavách, v nové galerii Kooperativy i jako zápůjčky na výstavy jiných galerií ji představovat veřejnosti.

Česká spořitelna a.s., jež sama vlastní více jak osmitisícový obrazový fond, je potěšena, že může ve své galerii představit výběr obrazů ze sbírky svého partnera, Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

 

Kurátor: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Instalační skupina: David Webr a Karel Rybka
Grafika: Nikola Kratky, Minneapolis, Minnesota, USA