Papírové <br />
peníze

Papírové
peníze
11/ 1/ 2010 - 7/ 3/ 2010

V polovině 18. století pocítila Rakouská monarchie naléhavý nedostatek oběživa. Sedmiletá válka stále nekončila a financování vojsk bylo čím dál obtížnější. Východiskem se ukázalo být vydání státních obligací ve formě papírových peněz, což se uskutečnilo císařským patentem z června roku 1762. První emisi papírových platidel v monarchii vydala Vídeňská městská banka („Wiener-Stadt-Banco“). V rámci Evropy mělo Rakousko v tomto ohledu značné zpoždění: Británie tiskla bankovky už od konce 17. století a ve Švédsku obíhaly ještě o třicet let dříve.

Válka zasáhla do života papírových peněz ještě mnohokrát. Napoleonské války si vyžádaly další emise bankovek a přivedly monarchii k bankrotu. Kvůli stahování kovových mincí pro válečné potřeby vznikly drobné papírové nominály i nouzové poukázky. A převratné změny, které přinesly světové války, daly vzniknout novým měnovým systémům…

Vzhled bankovek odráží situaci nejen politickou či technickou, ale především povahu kultury, umělecké směry ovládající Evropu. Každá doba v nich zanechala svou stopu, stejně jako lidé, jejichž rukama prošly, ať už je opatrně ukládali do portmonek, překládané zastrkávali do náprsních kapes nebo je vyprali zapomenuté v zadní kapse džínů. Nahlédněme tedy do kulturní mapy našich zemí, jak ji zachycují papírová platidla, která po téměř dvě a půl století šustila v dlaních našich předků.

Výstava byla pořádána ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a s Evropskou numizmatickou asociací

Kurátor: PhDr. Duňa Panenková, Mgr. Eva Sklenářová, ing. Evžen Škňouřil
Text a popisky: Mgr. Eva Sklenářová
Překlad: Yveta Shanfeld, Cherry Hill, New Jersey, USA
Grafická úprava: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. graphic design studio, Zuzana Mertlíková
Tisk: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. graphic design studio
Instalace: David Webr, Julek Vajc