Obrazy Lomnice

Obrazy Lomnice
29/ 3/ 2021 - 10/ 5/ 2021

Česká spořitelna a.s. zapůjčila soubor děl na výstavu Lomnice v proměnách času očima malířů, kterou uspořádalo Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou. Výstava představuje olejomalby, grafické listy, perokresby, akvarely a kvaše vytvořené téměř třemi desítkami významných výtvarníků Lomnicka, jmenovitě M. Hutského, J. Rudolfa, K. Tomana, A. Liebschera, B. Raima, J. Mráze, D. Geremuse, Fr. Patočky, J. Kábrta, O. Koníčka, O. Oplta, Voborníka, K. Vika, J. Knoblocha, J. Hrona, M. Petříka, J. Klápště, V. Komárka, R. Polláka, A. Chmelíka, Šulce, Ed. Strache, J. Junka, L. Mádra, M. Vencla, V. Pšeničky, Č. Suchardy a P. Minky.

Video prohlídka, kterou provází ředitel muzea Mgr. Jan Drahoňovský: 
https://youtu.be/vMzpkIDdNBY 
Video natočil pan Radek Kysela.

Partnerem výstavy jsou: Česká spořitelna, a.s.  a Rydval – Elektro, s.r.o. Lomnice nad Popelkou

Výstava je prodloužena do 27. června 2021. 

Bližší informace: http://www.muzeumlomnice.cz