Obrazy Karla Beneše

Obrazy Karla Beneše
5/ 3/ 2022 - 29/ 5/ 2022

Česká spořitelna a.s. zapůjčila soubor obrazů Karla Beneše (1881–1941) na umělcovu monografickou výstavu, kterou uspořádala Galerie výtvarného umění v Náchodě.

Bližší informace o výstavě: https://www.gvun.cz/vystavy/karel-benes-1881-1941/