Obraz Ant. Chittussiho

Obraz Ant. Chittussiho
1/ 10/ 2019 - 1/ 10/ 2019

Česká spořitelna a.s. poskytla fotografii obrazu Krajina od Antonína Chittussiho pro malířovu monografii, jejíž vydání připravuje nakladatelství Academia na březen 2020.

Antonín Chittussi (1847–1891) patří k nejslavnějším novodobým českým umělcům. Byl vyhraněnou osobností a v českém prostředí prosazoval uznání krajinomalby za vůdčí obor umění. Hekticky cestoval a tvořil; jeho krajinářské dílo vzniklo během pouhých patnácti let. Ve Francii dovršil příklon českého malířství k modernímu krajinnému obrazu a jeho jméno je spjato s vnímáním české krajiny jako domova. Jádrem knihy bude dosud největší soupis umělcových krajinomaleb i kreseb s vyobrazeními, uspořádaný podle převažujících námětů a motivů, ve shodě s typickými objekty krajinářství i bytostnými sklony umělce.

Autorem publikace je prof. Roman Prahl.