Obraz A. W. Müllera

Obraz A. W. Müllera
14/ 10/ 2019 - 14/ 10/ 2019

Česká spořitelna a.s. poskytla fotografii obrazu malíře Augusta Waltera Müllera Nezaměstnaní pro publikaci Nové realismy na výtvarné scéně v českých zemích a na Slovensku 1918–1945, jejíž vydání připravuje Národní památkový ústav na začátek roku 2020.