Mistrovská díla<br />
ve Svitavách

Mistrovská díla
ve Svitavách
6/ 6/ 2014 - 7/ 9/ 2014

Galerie České spořitelny připravila reprízu výstavy Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny v prostorách Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Kurátorka: PhDr. Duňa Panenková

Obrazy a kresby představené na výstavě „Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny“ jsou vybrány z poboček České spořitelny, a.s. z celého území Čech, Moravy a Slezska. Ačkoli byly zakoupeny pro potřeby výzdoby finančních ústavů, poskytují dnes reprezentativní pohled na české umění od poloviny 19. století do poloviny 20. století.

Jádro sbírky tvoří především krajinomalba, tedy žánr, který v uvedeném období prodělal velmi bouřlivý vývoj jak v Čechách, tak i v Evropě. Nejstarším zastoupeným autorem je August Bedřich Piepenhagen, německý malíř usazený v Čechách, jehož tvorba představuje počátky romantismu. Dále jsou vystavena díla Adolfa Kosárka, Hugo Ullika, Antonína Waldhausera, Julia Mařáka a jeho žáků: Ferdinanda Engelmüllera, Otakara Lebedy, Jana Honsy, Jaroslava Panušky, Oty Bubeníčka, Aloise Kalvody, Františka Kavána, Karla Langera, Stanislava Lolka, Františka Pečinky a Josefa Ullmanna. Nechybí ani díla Václava Radimského, malíře působícího v Giverny v blízkosti Clauda Moneta. 

Vedle silné domácí tradice, zosobněné především tvorbou Antonína Slavíčka, formoval díla dalších autorů přetrvávající vliv impresionismu a postimpresionismu. Příkladem jsou krajiny Ludvíka Kuby, Františka Cíny Jelínka, Gustava Porše, Gustava Macouna a Oldřicha Blažíčka. 
Na plátnech dalších výrazných osobností: Emila Artura Pittermanna - Longena, Václava Špály, Jindřicha Pruchy, Jana Trampoty a Otakara Nejedlého pozorujeme i vliv nových uměleckých směrů: expresionismu, fauvismu či kubismu a také vliv díla Paula Cézanna. Osobitý projev najdeme i v pohledech Vlastimila Rady a Karla Holana na město a jeho periferie. 

Figurální malířství je ve sbírkách České spořitelny zastoupeno menším souborem, ale ani v něm nechybí významná jména. Generaci umělců, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla, reprezentují oleje Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Emanuela Krescence Lišky, Františka Ženíška a unikátní kresebné studie Jakuba Schikanedera. Na konci 19. století tito autoři působili jako pedagogové na Akademii či Uměleckoprůmyslové škole a z jejich ateliérů vzešla silná generace malířů sdružených ve Spolku výtvarných umělců Mánes. Tuto skupinu zastupují díla Maxe Švabinského, Jana Preislera a Viktora Strettiho, malířů, kteří výrazně ovlivnili české moderní umění.