Mistrovská díla<br />
v Jablonci nad Nisou

Mistrovská díla
v Jablonci nad Nisou
14/ 11/ 2014 - 31/ 1/ 2015

Galerie České spořitelny připravila reprízu výstavy Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny v prostorách Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou.

Kurátorka: PhDr. Duňa Panenková

Umělecká díla nacházející se ve fondu České spořitelny a představovaná na této výstavě jsou dědictvím po městských spořitelnách a záložnách, které obrazy kupovaly především pro potřeby reprezentace. Lidé, kteří o nákupu rozhodovali, si současně byli vědomi jejich umělecké a kulturní hodnoty. Po více než sto letech můžeme konstatovat, že jejich volba byla dobrá a zakoupené obrazy i dnes představují opravdu mistrovské práce. Přestože jednotlivá díla pocházejí z celého území Čech a Moravy, tvoří dohromady reprezentativní pohled na umění 2. poloviny 19. a samotného počátku 20. století.

Bohatě je zastoupena především krajinomalba počínaje obdobím romantismu díly Augusta Bedřicha Piepenhagena a jeho dcery Luisy, Aloise Bubáka, Adolfa Kosárka, Hugo Ullika a Antonína Waldhausera. Nechybí ani díla zakladatele české moderní krajinomalby Antonína Chittussiho, obrazy Julia Mařáka a náladové krajiny jeho žáků Otakara Lebedy, Jana Honsy, Ferdinanda Engelmüllera a Františka Pečinky nebo krajiny Václava Jansy a Karla Liebschera, či Evžena Ludvíka Ehrenhafta, žáka Joži Uprky. I žák Františka Ženíška je v kolekci zastoupen. Jedná se o dnes neprávem opomíjeného Karla Špillara.

Uměleckou generaci Národního divadla reprezentují díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise a Emanuela Krescence Lišky. Vedle známých jmen najdeme i autory, kteří již upadli do zapomnění, např. František Dvořák či František Jakub, ale jejich práce jsou dnes opět předmětem sběratelského i odborného zájmu. Kolekci obrazů doplňuje akvarel Jaroslava Panušky z jeho raného období, kresby Julia Mařáka, Luďka Marolda, Jana Preislera, Beneše Knüpfera, Maxe Švabinského a unikátní studie Jakuba Schikanedera.

Závěr výstavy tvoří práce autorů, v jejichž tvorbě se již objevují náznaky impresionismu, práce Josefa Ullmana a Františka Líbala.

 

Prospekt
výstavy

pozvánka na výstavu