Mistrovská díla <br />
ve Vilniusu

Mistrovská díla
ve Vilniusu
7/ 9/ 2017 - 26/ 11/ 2017

Česká spořitelna a.s. uspořádala ve spolupráci a na výzvu Národního muzea umění ve Vilniusu (Litevská republika) výstavu „Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny“ v jeho výstavních prostorách. Na přípravě výstavy se velmi aktivně podílela i ambasáda ČR ve Vilniusu. Projekt se konal za podpory Ministerstva kultury Litevské republiky, Litevsko - české asociace a litevské Rady pro kulturu. Na výstavu bylo zapůjčeno 97 děl autorů tvořích v 19. a 20. století. Obrazy a kresby Adolfa Kosárka, Vojtěcha Hynaise, Václava Brožíka, Jana Preislera, Maxe Švabinského, Antonína Hudečka, Františka Kavána, Václava Radimského, Adolfa Trägera, Vlastimila Rady a desítky dalších reprezentovaly obrazový fond ČS, který vytvářely od druhé poloviny 19. století městské spořitelny a záložny po celé zemi.

Kurátorkami výstavy za českou stranu byly Mgr. Veronika Hulíková a PhDr. Duňa Panenková, kurátorka Galerie ČS

Ohlasy na výstavu Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny v litevských médiích

Sny pod loukou českého impresionismu
http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/svajones-po-ceku-impresionizmo-pievu-827724 

Poprvé v Litvě - Český impresionismus ze sbírky České spořitelny
http://manokrastas.lt/straipsnis/pirma-karta-lietuvoje-%E2%80%93-cekijos-impresionistu-darbai-is--banko-%E2%80%9Ecesk%C3%A1spo%C5%99itelna%E2%80%9C-kolekcijos 

Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny
https://www.7md.lt/daile/2017-09-08/Banko-Cesk-spoitelna-XIX-a-pabXX-a-pr-paveikslu-kolekcijos-sedevrai 

Reportáž v Národní televizi (zprávy PANORAMA, ze dne 7. 9. 2017, od 21:25 minuty) 
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/314