Když se ještě kreslilo

Když se ještě kreslilo
6/ 10/ 2018 - 13/ 1/ 2019

Česká země v dokumentární kresbě

Před fotografií zde byla kresba a kreslíři obcházející se svým skicákem Království České a mapující různé události, pohledy na města a vesnice, hrady, tvrze a zámky, kláštery či kostely v lukách a mnohé další kouty naší země. Kresby jako ilustrace doprovázely vyprávění v časopisech, či odborné statě v historických knihách. Mezi nejznámější kreslíře 19. a počátku 20. století patřili Karel Liebscher, Antonín Lewý a Vácslav Jansa. Jejich kresby nezachycují věrně jen stav země, ale i atmosféru doby, která na nás dnes dýchá nekonečnou romantikou.

Soubor kreseb a tisků z obrazového fondu České spořitelny, a.s.

Autor: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Konzervátor: Libor Kodym
Fotograf: Ota Palán
Grafická úprava: Nikola Kratky, Minneapolis, Minnesota, USA
Překlad: Rosana Murcott, Praha / Prague
Instalační skupina: David Webr a partneři
Nasvícení: Filip Havlíček