Jindřich Štreit<br />
Kde domov můj

Jindřich Štreit
Kde domov můj
19/ 1/ 2017 - 26/ 2/ 2017

Rozsáhlý fotografický cyklus „Kde domov můj“ Jindřicha Štreita je věnován našim spoluobčanům, kteří žijí z různých důvodů nejen v bezdomoví, ale také v bezčasí. Vidina nekonečných hodin od půlnoci do rána, vědomí, že neexistuje žádná berlička v podobě rozsvícené televize, která by je přenesla do nového rána. Alkohol se pak stává jen chabou náplastí na zanícenou ránu vykořenění.

Z pohledu fotografa patří sociální portréty lidí bez domova a jejich krajiny bytí mezi „přitažlivá témata“, která však přinášejí řadu nástrah. Fotograf se často nevědomě ocitá ve stejné situaci jako cizinec, turista, který navštíví kulturně odlišné prostředí a během několika hodin si utvoří názor, jejž pak veřejnosti prezentuje jako zasvěcený vhled do daného problému. A právě dlouhodobý projekt Jindřicha Štreita „Kde domov můj“ může tuto situaci zásadně změnit. Autor se ponořil do bezbřehého světa bezdomovců bez předsudků a s pokorou, kterou si vybudoval v předchozích fotograficko-sociálních projektech.

Štreitova výstava v Galerii České spořitelny poskytuje emocionálně silné, ale zároveň tiché vyprávění na samé hranici slyšitelnosti.

Jiří Siostrzonek
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

(Z textu katalogu)

 

Fotograf: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny;
prof. Jindřich Štreit; Ing. Jan Oulík, Charita Česká republika
Studiové zpracování: Fotografiks s. r. o.
Instalační skupina: David Webr a partneři
Grafika: Blanka Plošticová
Překlad: Mgr. Jakub Novák

 

Mediální ohlasy:

Česká televize, Události:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100119?index%5B%5D=517120&x=30&y=26

Česká televize, Události v kultuře:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120119/video/517057

Novinové články:
https://www.novinky.cz/kultura/426901-bezdomovci-ocima-jindricha-streita.html

http://www.apha.cz/bezdomovci-na-fotografiich-jindricha-streita