České šlechtické rodové <br />
ražby 16. - 17. století

České šlechtické rodové
ražby 16. - 17. století
25/ 7/ 2012 - 24/ 10/ 2012

Ve spolupráci s jedním z našich předních numizmatiků prof. PhDr. Petrem Vorlem, CSc. z Univerzity v Pardubicích vznikla výstava, která seznámila veřejnost s problematikou českých šlechtických rodových mincí 16. - 17. století. Bylo představeno šest nejvýznamnějších projevů  šlechtické, tj. nikoli panovnické, mincovní aktivity. V 16. století se týkala Šliků v Jáchymově, Pernštejnů v Kladsku a Rožmberků v Rychlebech. V 17. století pak Albrechta Valdštejna v Jičíně, Šliků v Plané a Eggenbergů v Českém Krumlově.

Kurátor: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Architekt: akad. arch. Jiří Novotný, Praha
Grafik výstavy: Jáchym Šerých, Praha
Fotografie: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Realizace výstavních panelů: A-LOP
Instalační skupina: David Webr a Karel Rybka
Překlad: Yveta Shanfeld, Cherry Hill, New Jersey, USA

Kopie mincí: Konzervátorské pracoviště Východočeského muzea v Pardubicích

Česká spořitelna děkuje
Východočeskému muzeu v Pardubicích za laskavé zapůjčení originálů mincí ze své numizmatické sbírky pro zhotovení kopií pro výstavu.
Národnímu památkovému ústavu, územnímu pracovišti v Českých Budějovicích, správě hradu a zámku Český Krumlov za laskavé zapůjčení stroje na ruční ražbu mincí z eggenberské mincovny v Českém Krumlově.