Česká <br />
krajina

Česká
krajina
27/ 11/ 2014 - 1/ 2/ 2015

Česká krajina tvořila jedno z hlavních témat malby první poloviny 20. století.  Navázala na předchozí tradici a slavnou éru reprezentovanou Juliem Mařákem. 20. století patřilo jeho žákům a absolventům jejich ateliérů, neboť řada z nich vyučovala malbě soukromě. Je velmi pozoruhodné, kolik desítek malířů se krajině věnovalo. Ne všichni patřili mezi výjimečné osobnosti oboru. Malovali krajinu realistickou, tak jak ji vnímali při své práci v terénu, a neřešili tvůrčí posuny a nové pohledy.  Navazovali na podněty přicházející z Francie, které viděli na výstavách. Do práce řady z nich se promítla i zkušenost z 1. světové války. Jejich díla nám však vedle malířské kvality zanechala i dokumentární pohled na stav naší země mezi lety 1900 a 1950.

Díky nákupům obrazů městských spořitelen s tématikou venkova a selských prací, které zdobily interiéry jejich budov, se vytvořil fond, který napříč republikou představuje úroveň české krajinomalby zmiňované doby. Výstava představuje několik jmen, jejichž práce jsou dobře známé krajům, pro které vznikaly, i když pro Prahu budou mnohdy překvapením. Česká spořitelna, jež toto dědictví převzala, má tu čest je veřejnosti představit.

Kurátorka :  PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Restaurátoři: Libor Kodym a Miloš Věrný
Instalační skupina: David Webr a Karel Rybka
Grafika: Nikola Kratky, Minneapolis, Minnesota, USA   
Překlad: Yveta Shanfeld, Cherry Hill, New Jersey, USA