Bohuslav Reynek<br />
99+1

Bohuslav Reynek
99+1
19/ 10/ 2017 - 9/ 11/ 2017

Aukční dům Dorotheum má na kontě už několik projektů, které vynesly na světlo vzácná a mnohdy raritní díla významných českých umělců. Tentokrát připravuje skutečný unikát. V prostorách Galerie České spořitelny v Praze zahajuje 18. října výstavu Bohuslav Reynek 99+1, kterou tvoří fascinující, obsáhlá a chronologicky vzácně ucelená kolekce prací jedné z nejdůležitějších postav české moderní grafiky. Některé z grafických listů budou pro veřejnost i odborníky novým objevem, nejsou totiž uvedeny ani v soupisu autorova díla. U jiných děl je zase známý pouze jediný další exemplář. Výstava a následná dražba je neopakovatelnou příležitostí hlavně pro sběratele – kompletní soubor Reynkových děl totiž bude 9. listopadu nabídnut ve speciální aukci Dorothea v Kolowratském v Praze 1.

Výstava Bohuslav Reynek 99+1 vznikla jako pocta umělci, jehož díla jsou niternou poezií. Intenzivním prožitkem, který vás doslova obejme…pohladí po duši. Krása Reynkova díla není prvoplánová. Jeho prostřednictvím se můžeme obklopit něčím „vyšším“, nebo spíše hlubším – krásou mystickou. Na první pohled možná pro někoho trochu skrytá, avšak ve své podstatě ryze čistá a opravdová je tvorba autora. Stejně jako byl i život Bohuslava Reynka.   

Reynkovu dílu bylo v minulosti zasvěceno už několik výstav. Bohuslav Reynek 99+1 má ale jistý přesah. Obsáhlý soubor grafik totiž pochází z české soukromé sbírky, která vznikala dlouhá léta. S nadšením a velkým obdivem k autorovi. Jak název napovídá, kolekce čítá 99 prací na papíře a kompletní soubor cyklu Job, zastupující onu jedničku v názvu. Celkově tedy projekt představuje 109 Reynkových listů v časovém horizontu od 30.až do 60. let 20. století. Nejhojněji a nejhodnotněji jsou přitom zastoupena díla z 50. a 60. let, která patří k naprostému vrcholu Reynkovy tvorby.

„Rekonstruovat historii sbírky není jednoduché, ale s jistotou můžeme říci, že vznikala v přímém kontaktu s autorem. Díky sběratelské vášni a velkému okouzlení Reynkovou tvorbou tu máme kolekci, která je svými kvalitami a šíří unikátní nejen na trhu s uměním, ale i jako sbírka muzeálního charakteru,“ podotýká PhDr. Michal Šimek, znalec výtvarného umění společnosti Dorotheum.

Řada grafik představuje významné obohacení znalostí o díle Bohuslava Reynka. Některé práce nebyly dosud ani vedeny v umělcově soupisu díla. Jiné naopak patří k tomu nejlepšímu, co kdy Reynek na poli grafiky vytvořil. Vynikají zejména díla Velké Ukřižovaní, několik nádherných Piet, Klanění pastýřů, Ukřižovaní sv. Petra ale i další, nádherné barevné práce na papíře vytvořené technikou suché jehly. Mnohé z nich jsou v podstatě sběratelskou raritou. „Součástí kolekce jsou grafiky, které jsou těmi největšími a nejpůvabnějšími pracemi autora. Najdeme tu i práce, které sice působí poněkud skromnějším dojmem, jedná se však o díla, u nichž je znám jen jeden, maximálně dva další exempláře. Řada listů je naprosto exkluzivním dílem,“ dodává Michal Šimek. Dá se tedy říci, že každá práce má ambici okouzlit ty, kteří autora znají a obdivují již léta, ale i úplné „nováčky“, kteří se s tvorbou této výjimečné osobnosti teprve seznamují.

Kvalita kolekce i její ucelená chronologie činí z Bohuslav Reynek 99+1 plnohodnotnou retrospektivu autorova grafického díla. „Nebývá zvykem, aby se před dražbou pořádala tak dlouhá předaukční výstava, avšak jedinečnost kolekce nás motivovala k tomu, věnovat Reynkovu dílu také naprosto výjimečnou pozornost při přípravě. Proto jsme se rozhodli sbírku představit v reprezentativních prostorách Galerie České spořitelny v pražské Rytířské ulici. Výstava potrvá až do 9. listopadu a bude pro všechny zpřístupněna zdarma,“ říká dr. Mária Gálová, ředitelka Dorotheum Praha.

Pořadatelé věří, že touto cestou přiblíží výjimečné dílo Bohuslava Reynka co nejširšímu publiku. Bohuslav Reynek 99+1 je první a zároveň poslední šancí, prohlédnout si kolekci v takto ucelené a neopakovatelné podobě.

U příležitosti výstavy vyšel speciální katalog s reprodukcemi děl. Výstavu završí po třech týdnech slavnostní dražba exponátů, kterou Dorotheum pořádá 9. listopadu v Kolowratském paláci na Ovocném trhu v Praze. „Věřím, že tuto příležitost si nenechá ujít žádný z obdivovatelů Reynkovy tvorby. Podobná příležitosti se může naskytnout třeba jen jednou za život,“ uzavírá Mária Gálová.

 

Více na www.dorotheum.cz

 

Kontakt pro bližší informace:
Dr. Mária Gálová, MBA
ředitelka
Dorotheum, spol. s r. o.
Ovocný trh 2, 110 00 Praha 1
Tel: 242 48 72 36
Mobil: 734 154 344 
E-mail: galova@dorotheum.cz

Prospekt
výstavy

pozvánka na výstavu