Barevný svět slavností

Barevný svět slavností
3/ 9/ 2022 - 27/ 11/ 2022

Výstava obrazů z fondu České spořitelny, a.s.

Přes intenzivně se rozvíjející průmyslovou výrobu, která od počátku 19. století lákala lidi na práci do továren, a tudíž do měst, žila a pracovala většina obyvatel hluboko do 20. století na venkově. Život na vsi a práce na poli a v lese vybavila obyvatele značnou znalostí chování „matky přírody“ a široká škála barev, květů a tvarů, kterými se po celý rok příroda projevuje, se pochopitelně dostala do života venkovských lidí. Květy, listy, peříčka, ptáčci atd. se staly výzdobnými prvky při malování nábytku, keramiky, skla a pochopitelně se staly hlavním motivem při tkaní, vyšívání a zdobení oděvů vůbec. Krajový oděv pro svátek se vyvíjel staletí a nese v sobě znaky mentality lidí daného regionu Evropy a v nich se zase odrážejí vlastnosti přírody, ve které ti kteří lidé žili. Ve starých památníčcích, které si psali na svých cestách šlechtici jedoucí na tzv. kavalírskou cestu do ciziny, tvoří velkou část ilustrací a popisů právě „kroje“ a slavnosti, které zažili. Cizinci udivovali tím, že se oblékali jinak…

Církevní oslavy pochopitelně, ale i regionální slavnosti jako dožínky, vinobraní, městské průvody 1. Máje atd. byly příležitostí pro oblečení slavnostních šatů. Velké množství lidí v průvodech či stojících ve skupinách pak vytvářelo pozoruhodně barevný obraz, ke kterému nemohl zůstat netečný žádný malíř a umělci malující technikou, již přinesl impresionismus, už vůbec ne.  

V současné době vnímáme vyšívané kroje většinou jako „muzeální záležitost“. Ale jsou kraje v Evropě, kde jejich dennodenní i sváteční nošení je stále aktuální – u nás Slovácko a jižní Morava. U našich sousedů v jihozápadním Rakousku a v Bavorsku se dirndl také stále nosí. 

Kolekce obrazů z fondu České spořitelny, a.s. dokládá, jak aktuální byla výzdoba kanceláří a klientských prostor až do nedávné současnosti právě obrazy s tématikou slavností a do krojů oblečených lidí. Bylo by velkým omylem myslet si, že se téma týkalo jen Moravy. Ústí nad Labem, Turnov, Pardubice, Kolín, Plzeň atd. atd. to jsou lokality, kde obrazy po desítky let zdobily tamní spořitelní domy. 

PhDr. Duňa Panenková 

 

Kurátorka: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny
Konzervátor: Libor Kodym, Art Partners, s.r.o., info@artpartners.cz
Fotograf: Ota Palán, Jana Koubová
Grafická úprava: Eva Chmelová, evachmel@gmail.com
Překlad: Rosana Murcott, Praha / Prague, rosanamurcott@quick.cz
Instalační skupina: David Webr a partneři, webr.atelier@seznam.cz